Is Pratzas de su Bixinau: unu momentu de festa popolari.

Festa de su Bixinau 2013_Murales

Festa de su Bixinau 2013, Murale

Est stettia ua bella occasioni po ciccai de torrai a bivi is tempus passaus. Cummentzada giobia, sa festa de su bixinau de bia parrocchia fintzas a dominugu at biu sa collaboratzioni de meda genti. Po primus ci funti “Le compagnie del cocomero”, assotziu culturalli ka si occupada de teàtru e at criau meda momentus de spassiu po pippius e mànnus. S’idea de sa festa esti de custu assotziu, arribada ormai a sa segunda bota, ma a custa at partecipau sa Cunsulta de is giovunus puru e totu su collettivu ka si occupada de su Centru Socialli (Vico Pacinotti) de bidda. Meda genti cun meda fantasia s’esti incontrada in sa xida de sa festa.

Sa Cunsulta adi organizzau ua “Espositzioni Collettiva” donnia diri in s’aposentu mannu in sa pratza cun operàs de is giovuns artistas de Sestu e de is biddas accanta, cummenti Santu Sparau. In su propriu aposentu ci fianta espositzionis puru de biciclettas, curada dae Matteo Manunza e sa “Ciclofficina” ki tenit issu. Accanta de is espositzionis eus tentu su tzilleri popolari. Sa cosa pru manna organizzada de nosusu, de dominigu, est stettia perou “Este Baratto”, momentu de atòbiu de pippius, giovunus e prus mannus ki anti scambiau ken’è utilizai su dinai. Giogus, bistimentus, mattixeddasa, banca de su tempu anti animau is iscambius.

Po totu sa festa d’onnia diri s’assotziu “Cocomero” s’est impegnau de pottai artistas y atras cumpangias teatralli organizendi ispettaculus in su teatru e a s’acabu de custu, musica e ballu sardu fintzas a su notti cun Orlando Maxia sa primu diri e sa secunda cun s’assotziu culturalli “I Nuraghi” de bidda;  sabudu inveci musica de s’assotziu “Ennio Porrino” dae Su Masu. Su teatru, in ordini de disi, at biu sa collaboratzioni de “Teatro Olata” su giobia, Elio Turno Arthemalle impàri a Emanuela Lai cenàbara. Praxiu meda est stettiu s’ispettaculu de sabuddu “Sa notti de s’unda” de Gianluca Medas, ki at contàu, impari a Antonio Marcis de “Is cumpangius”, sa notti de s’alluvioni de is annus coranta, ki at mottu genti e devastau sa bidda. Dominigu adi serrau is ispetaculus Andrea Mura, regista de bidda ki adi proiettau su filmi “Memorie del mare”.

Olleusu arringratziai specialmente Raul e Monica de s’assotziu “Le compagnie del cocomero” po totu su traballu e su tempu dedicau po trasformai sa bidda ind’unu logu pru bellu de bivi. Sicuramenti arringratziaus puru totu is personasa ki anti collaborau e aggiudau meda, cummenti su pittori de bidda Francesco Pitzanti ki s’esti impegnau po oberri is domus campidanesas de tzia Claudia Sechi, de sa Famiglia Pili, y adi organizau sa mostra fotografica “Tra ieri e oggi” e contàu s’istoria de su bixinau de bia parrochia a totus is interessaus e totu is artistas ki anti collaborau. Po acabai gratzias puru a is artistas ki anti fattu u’atru murales aintru de su bixinau torrendi gratziàs a kini prima biviat in su bixinau.

Antonio Cardia

(Presidente Consulta Giovani di Sestu)

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...